Priser

Alla priser är frånpriser och anpassas efter behandlingstid och produktåtgång.

Klippning      fr. 420-550:-
Kransklippning      fr. 350:-
Maskinklippning      fr. 160:-
Barnklippning 1-7 år
     fr. 390:-
Luggklippning       fr.  120-140:-
Färg                               fr. 720:-
 Slingor       fr.
720:-
 Toning       fr.
620:-
Permanent       fr.  1340:-
 Klippning med skägg fr.  500:-
 Skäggklippning fr.  200:-