Priser

Alla priser är frånpriser och anpassas efter behandlingstid och produktåtgång.

Klippning           fr. 470-620:-
Kransklippning           fr. 400-440:-
Maskinklippning            fr. 180:-
Barnklippning 1-7 år
           fr. 440:-
Luggklippning            fr. 150:-
Färg                                     fr. 950:-
 Slingor (hätta)              fr.
950:-
 Slingor (folie)              fr.
1500:-
Toning (nyansering)              fr.  850:
Toning  cover 5 fr.   500:-
 Pemanent                           

fr.        

 1520:-
 Klippning med skägg                fr.    560:-
 Skäggklippning                 fr.  240:-
     
     

 

 

 För salongens och personalens säkerhet

är vi nu en kontantfri verksamhet.